Priznavanje elektronskih sertifikata sertifikacionih tela – Mr Dragan Spasić

22.04.2009.

Dragan Spasić iz JP PTT Saobraćaja “Srbija”, sertifikacionog tela Pošte (prvog sertifikacionog tela u Srbiji) je održao predavanje o sertifikacionim telima i načinu instaliranja sertifikata, uz osvrt na trenutnu situaciju na tom polju u zemlji.

Dragan je prvo naveo nekoliko načina za instaliranje sertifikata u pretraživačima: manuelno, sertifikaciono telo da bude priznato od strane Microsofta (nije potrebno manuelno instalirati sertifikat), hijerarhijskom sertifikacijom, uspostavljanje međusobne sertifikacije između sertifikacionih tela.

Priznavanje elektronskih sertifikata sertifikacionih tela - Mr Dragan Spasić

Takođe je izneo informaciju da je Narodna banka nagovestila da će uskoro finansijski izveštaji morati da budu dostavljeni korišćenjem kvalifikovanih sertifikata.

Već dosta se pričalo o tome da je PTT postao zvanično sertifikaciono telo, verovatno bi bilo bolje da je više vremena posvećeno informisanju prisutnih šta se sve preduzima kako bi upotreba elektronskih sertifikata zaživela.

Autor: Vladimir Trkulja


DODAJ KOMENTAR